Portālā tiek izmantotas sīkdatnes. Lietojot portālu, jūs apliecināt, ka piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk!

TRĪS LABAS LIETAS – PADARĪTAS UN DARĀMĀS

Atskatoties uz SIA “Dobeles enerģija” pagājušā gada veikumu un ieskicējot jaunā 2020.gada plānus, gribu piedāvāt koncentrētus trīs svarīgāko notikumu pārskatus par pagājušo un jauno gadu.

Būtiskākais veikums 2019. gadā:

Siltumtrašu nomaiņa apbūvei starp Brīvības, Viestura un Uzvaras ielu Dobelē. Līdz šim gadam ekspluatētās siltumtrases tika būvētas reizē ar bijušo Skaitļošanas centru ēku, un to ievērojamais ekspluatācijas laiks neviesa optimismu par iesēju tās ilgstoši ekspluatēt arī nākotnē. Paldies visiem zemes īpašniekiem par izpratni un atbalstu darbu saskaņošanai un norises gaitā.

Ir uzsākta siltumtrases rekonstrukcija posmā Katoļu baznīca – stāvlaukums pie Tērvetes kulinārijas. Sakarā ar siltumtrases avāriju 2019. gada janvārī, vasarā tika uzsākts darbu pirmais posms, nomainot teknēs montēto cauruli gar ēku Uzvaras iela 5 līdz ielas malai. Paralēli tika izstrādāts un saskaņots visa rekonstrukcijas apjoma tehniskais projekts.

No jauna izbūvēta konteinera tipa katlu māja pie Penkules kultūras nama. Automātiskas darbības granulu katlu māja atrodas līdzās nesen uzbūvētajai āra skatuvei, tāpēc uzmanība īpaši tika pievērsta katlu mājas konteinera ārējam noformējumam. Ar gandarījumu var atzīt, ka konteiners ļoti labi iekļaujas kopējā apbūvē.

Spodrības ielas katlu mājai pieslēgtā Ausmas ielas katlu māja tika pārbaudīta dažādos iespējamos režīmos. Piemēram, vasarā no tās visai pilsētai tika nodrošināts karstā ūdens apgāde. Daudziem Ausmas dzīvojamā rajona iedzīvotājiem radās jautājums par katlu mājas darbību rudenī. Varu paskaidrot, ka visi dabas gāzes patērētāji, atkarībā no patēriņa, ir iedalīti grupās, pēc kurām tiek noteikts sadales pakalpojuma izmaksas. SIA “Dobeles enerģija” uzskata, ka ir lietderīgāk saglabāt esošo tarifa grupu, tāpēc tika nolemts divus mēnešus darbināt Ausmas ielas katlu māju.

 

Plānotie darbi 2020.gadā:

Tiks turpināta siltumapgādes rekonstrukcija posmā Katoļu baznīca – viesnīca “Dobele”. Plānots demontēt caur ēku Uzvaras iela 2 izbūvēto siltumtrases posmu un no jauna izbūvēt ēkas ievadus, kas atbilst mūsdienu tehniskajam un energoefektivitātes prasībām. Teritorijas ziņā darbu apjoms nav liels, bet grūtības radīs blīvais esošo inženiertehnisko komunikāciju izvietojums un objektu novietojums.

Plānots pieslēgt centralizētai siltumapgādei vismaz trīs ēkas. Projektēšanas darbi ir jau uzsākti.

Plānots nodot ekspluatācijā 30 kW saules elektrostaciju Spodrības ielas katlu mājā. Darbinot tos paralēli esošajai elektroapgādei, ceram samazināt iepirktās elektrības apjomu un izmaksas. Ja šis projekts dos labus tehniski-ekonomiskus rādītājus, nākotnē būs iespējams izbūvēt saules mikro elektrostacijas arī citos SIA “Dobeles enerģija” ražošanas objektos.

Nobeiguma vēlos informēt, ka SIA “Dobeles enerģija” siltumapgādes tarifu izmaiņas 2020. gadā nav plānotas.

Vēlot veiksmīgu un panākumiem bagātu 2020. gadu!

Ģirts Ozoliņš,

SIA “Dobeles enerģija” valdes priekšsēdētājs