Portālā tiek izmantotas sīkdatnes. Lietojot portālu, jūs apliecināt, ka piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk!

Pārskati

Papildus arī Lursoft Gada pārskatu datu bāzē ir pieejami  Latvijas uzņēmumu gada pārskati (bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina dati, naudas plūsmas pārskati). https://www.lursoft.lv/gada-parskati/dobeles-energija


Nosaukums: SIA “Dobeles enerģija”
Reģistrs: Komercreģistrs
Tiesiskā forma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas datums: 30.06.1992
Reģistrācijas numurs: 45103002039


    Zvērināta revidenta pārbaudīti/nepārbaudīti gada pārskati:     Gada_parskats_2023
Gada_pārskats_2022
Gada_pārskats_2021  
Gada pārskats 2020
Gada pārskats 2019
Gada pārskats 2018 
Gada pārskats 2017 

  Neauditētie ceturkšņa pārskati:   2024_1_cec_
2023_04_cet
2023_03_cet_
2023_2_cet 
2023_01_cet_
2022_3_cet
2022_2_cet
2022 _1_cet
2021_3_cet
2021_2_cet 
2021_1_cet
2020_2_cet 
2020_1_cet
2020_ 3_cet
2019_2_cet
2019_1_cet

Atalgojuma politikas principi: Atalgojuma Politika

Organizatoriskā struktūra: 
Statūti:
Saite
Statuti_jauna_red_31.05.2023
Informācija par uzņēmuma organizatorisko struktūru un stratēģiju:
Saite
Informācija par iepirkumiem:
Saite

Informācija par visām paziņotajām kapitālsabiedrības dalībnieku (akcionāru) sapulcēm, tai skaitā par darba kārtību un lēmumiem: 2024.gada_5.marts_Prot.Nr.1.41.2024.35
2024.gada_23.februāris_Nr.1.41.2024.10
2024.gada_5.marts_Prot.Nr.1.41.2024.11
Iemaksas valsts budžetā:  Iemaksas_valsts_kasē
Finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti:  2023.gada darbības rezultātu analīze
 
Iemaksas pašvaldības budžetā: Netiek veiktas
Valsts vai pašvaldības budžeta finansējums un tā izlietojums:   Netiek veikts  
Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās:  SIA “Dobeles enerģija” 100% apmērā ir Dobeles novada pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība. Kapitālsabiedrībai nav līdzdalības citās sabiedrībās.
Ētikas kodekss Ētikas_kodekss
Ziedošanas stratēģija un kārtība, saņemtie ziedojumi: Nav saņemti un netiek ziedots