Portālā tiek izmantotas sīkdatnes. Lietojot portālu, jūs apliecināt, ka piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk!

TAGAD AR E-PAKALPOJUMIEM!


SILTUMA SKAITĪTĀJA RĀDĪJUMU NODOŠANA, PATĒRIŅA SALĪDZINĀŠANA UN ĒRTĀKA SAZIŅA!
Atgādinām! Siltumenerģijas skaitītāju rādījumi jānodod sākot ar 25. datumu, līdz mēneša pēdējam datumam!

Paziņojums

Paziņojums

par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz sabiedrisko pakalpojuma sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 14.aprīļa lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” un pamatojumu jaunajam tarifam.

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs
(bez PVN)

Piedāvātais tarifs
(bez PVN)

Tarifa palielinājums/ samazinājums (%).

Siltumenerģijas ražošanas tarifs

36.73 EUR/MWh

76.28 EUR/MWh

+107.7 %

Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs

13.64 EUR/MWh

17.28 EUR/MWh

+26.7 %

Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs

2.60 EUR/MWh

2.60

EUR/MWh

0

Akcīzes nodokļa komponente

0.40 EUR/MWh

0.40 EUR/MWh

0

Siltumenerģijas apgādes gala tarifs

53.37 EUR/MWh

96.56 EUR/MWh

+80.9 %

Tarifi stājas spēkā no 2022.gada 1. augusta.

Spēkā esošā tarifa izmaiņu pamatojums- tarifā iekļauto kurināmā (dabasgāzes un kokskaidu granulu) izmaksu un iepirktās siltumenerģijas izmaksu pieaugums.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu un noteiktā (piedāvātā) tarifa pamatojumā projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedriskā pakalpojuma sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes tarifu, lietotājs var SIA “Dobeles enerģija” birojā Kr.Valdemāra ielā 3a, Dobelē, Dobeles novadā darba dienās no plkst.8.oo – 12.oo un 13.oo – 17.oo. (iepriekš sazinoties).

Kontaktpersona - SIA “Dobeles enerģija” ekonomiste Baiba Čīka,

tālr. 63707214, e-pasts: baiba.cika@dobelesenergija.lv


Ar 2022. gadu rādījumi telefoniski netiks pieņemti. 
Sakarā ar siltumenerģijas uzskaites un norēķinu sistēmas aktualizāciju,  lūdzam reģistrēties uzņēmuma mājas lapas sadaļā -  http://dobelesenergija.lv/registracija/ aizpildot pieteikuma veidlapu, lai turpmāk siltumenerģijas skaitītāja rādījumus paziņotu elektroniski.
Skaitītāja rādījumus var ievadīt līdz kārtējā mēneša pēdējam datumam. Pēc šī termiņa rādījumi netiks pieņemti un rēķins tiks izrakstīts pamatojoties uz vidējo siltumenerģijas patēriņu iepriekšējā periodā.

Aktualitātes