Portālā tiek izmantotas sīkdatnes. Lietojot portālu, jūs apliecināt, ka piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk!

Par mums

 • SIA “Dobeles enerģijas” siltumapgādes uzņēmuma darbība ir vērsta uz ekonomiski pamatotu siltumenerģijas ražošanas procesa nodrošināšanu – siltumenerģijas ražošanu, pārvaldi, sadali un tirdzniecību Dobeles novada teritorijā.
 • Vispārējais stratēģiskais mērķis:
  Sabiedrības vispārējais stratēģiskais mērķis ir saglabāt, veicināt un attīstīt centralizēto siltumapgādi Dobeles novadā, rūpēties par novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanos, sniedzot kvalitatīvus pakalpojumus par patērētājiem pieņemamām cenām. Darbināt iekārtas atbilstoši pastāvošajai likumdošanai, nodrošināt ilglaicīgu ekspluatāciju ar iespējami mazākiem siltumenerģijas zudumiem, iespējami lētāku kurināmo un racionāli apsaimniekot Sabiedrības rīcībā nodoto īpašumu, izmantot brīvos līdzekļus strādājošo sociālo un ekonomisko interešu nodrošināšanai.
 • Finanšu mērķi:
  1. Ierobežota finansējuma apstākļos nodrošināt efektīvu siltumapgādes sistēmas ekspluatāciju, panākot optimālu esošo naudas līdzekļu sabalansētu izlietojumu siltumapgādes sistēmas uzturēšanai, attīstībai un izlietotā kurināmā apmaksai.
  2. Regulāri izvērtēt un analizēt ekonomiskās darbības efektivitātes rādītājus, meklēt veidus un virzienus ražošanas ekonomiskuma palielināšanai.
 • Attīstībai ir izvirzīti trīs nefinanšu mērķi:
  1. paaugstināt centralizētās siltumenerģijas piegādes drošību un kvalitāti atbilstoši ārējā gaisa temperatūrai;
  2. paplašināt centralizētas siltumapgādes reģionus, t.i., atbilstoši patērētāju vēlmēm paplašināt esošos siltumapgādes reģionus vai būvēt jaunas katlu mājas;
  3. veicināt konkurētspējas pieaugumu attiecībā pret citiem siltumenerģijas ražošanas veidiem.
 • Par pirmo centrālās siltumapgādes objektu Dobelē uzskata 1966.gada izbūvēto pieslēgumu Dobeles vidusskolai (šobrīd Dobeles mūzikas skola) jeb Viestura ielas katlu māju. Turpmāk strauji attīstījās katlu māju būvniecība, kā arī pilsētas centralizēta apgādāšana ar silto ūdeni.
 • Mūsdienu iekārtas, salīdzinājumā ar 1966.gadu, funkcionē automātiski, tās ir jaudīgākas un videi draudzīgākas. Tāpat katlu mājas skursteņi laika gaitā ir mainījušies (proti, ir mainījušies konstrukcijai izmantotie materiāli, kā arī mainījies skursteņu vizuālais tēls un forma).