Portālā tiek izmantotas sīkdatnes. Lietojot portālu, jūs apliecināt, ka piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk!

Normatīvie dokumenti

Ministru kabineta 21.10.2008. noteikumi Nr. 876 “Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” https://likumi.lv/doc.php?id=183035


Enerģētikas likums 03.09.98. https://likumi.lv/doc.php?id=49833


Ēku energoefektivitātes likums 06.12.12. https://likumi.lv/doc.php?id=253635


Dzīvokļa īpašuma likums 28.10.10. https://likumi.lv/doc.php?id=221382


Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums 04.06.09 https://likumi.lv/doc.php?id=193573


Aizsargjoslu likums 05.02.97. https://likumi.lv/doc.php?id=42348


Energoefektivitātes likums 03.03.16. https://likumi.lv/doc.php?id=280932


Ministru kabineta 09.12.2008. noteikumi Nr. 1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” https://likumi.lv/doc.php?id=185342


Ministru kabineta 12.12.2006. noteikumi Nr. 999 “Kārtība, kādā dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu” https://likumi.lv/doc.php?id=149906