Portālā tiek izmantotas sīkdatnes. Lietojot portālu, jūs apliecināt, ka piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk!

Normatīvie dokumenti

Ministru kabineta 21.10.2008. noteikumi Nr. 876 “Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” https://likumi.lv/doc.php?id=183035


Enerģētikas likums 03.09.98. https://likumi.lv/doc.php?id=49833
Ēku energoefektivitātes likums 06.12.12. https://likumi.lv/doc.php?id=253635
Dzīvokļa īpašuma likums 28.10.10. https://likumi.lv/doc.php?id=221382
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums 04.06.09 https://likumi.lv/doc.php?id=193573
Aizsargjoslu likums 05.02.97. https://likumi.lv/doc.php?id=42348
Energoefektivitātes likums 03.03.16. https://likumi.lv/doc.php?id=280932
Ministru kabineta 09.12.2008. noteikumi Nr. 1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” https://likumi.lv/doc.php?id=185342