Portālā tiek izmantotas sīkdatnes. Lietojot portālu, jūs apliecināt, ka piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk!

Portāla lietošanas noteikumi


I. Vispārīgie lietošanas noteikumi

 

I.I. Portāls dobelesenergija.lv (turpmāk tekstā – Portāls) ir SIA “Dobeles Enerģija” klientu apkalpošanas interneta vietne, kurā visa esošā informācija ir pieejama reģistrētiem Portāla lietotājiem. Daļa informācijas ir pieejama jebkuram interneta lietotājam, taču tikai reģistrētiem Portāla lietotājiem ir iespēja izmantot portāla funkcijas pilnvērtīgi.

 

I.II. Portāla lietošanas noteikumi nosaka Portāla lietotāju kontu un papildu lietotāju izveidošanu, reģistrācijas un autorizācijas kārtību, kā arī atbildības pamatu par šo noteikumu neievērošanu un citus noteikumus, kas ir saistoši visiem Portāla lietotājiem.

 

I.III. SIA “Dobeles Enerģija” patur tiesības izdarīt grozījumus Portāla lietošanas noteikumos. Portāla lietotājiem ir pienākums iepazīties un ievērot Portāla lietošanas noteikumus.

 

II. Reģistrēšanās portālā

 

II.I. Reģistrēšanās Portālā iespējama, nospiežot uz saiti Reģistrēties, kurā klientam jāaizpilda reģistrācijas anketa. Reģistrējoties, lietotājam ir pienākums iepazinies un apstirpināt Portāla lietošanas noteikumus.

 

II.II. Ja klienta reģistrācijas anketā ievadītie dati atbilst SIA “Dobeles Enerģija” klientu datu bāzē esošajiem, tiek izveidots lietotāja konts pēc administratora apstiprinājuma. Jauno portāla lietotāju apstiprināšana notiek darba dienās 24 līdz 48 stundu laikā.

 

II.III. Ja reģistrācijas anketā ievadītie dati neatbilst SIA “Dobeles Enerģija” klientu datu bāzē esošajiem, klienta reģistrācija tiek atteikta. Šajā gadījumā klientam ir jāsazinās ar SIA “Dobeles Enerģija” klientu apkalpošanas operatoru, zvanot pa tālruni +371 637 072 12, +371 637 072 13, +371 637 072 14 vai ierodoties ofisā, klienta datu precizēšanai.

 

III. Datu patiesums un atbildība

 

III.I. Apstiprinot Portāla lietošanas noteikumus lietotāja konta reģistrēšanās solī, klients piekrīt, ka SIA “Dobeles Enerģija” veiks caur Portālu nodoto fizisko personas datu apstrādi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

 

III.II. Lietotājs, kas veic reģistrāciju, apliecina, ka tā iesniegtie dati t.sk. fizisko personu dati ir patiesi un pastāv tiesisks pamats to apstrādei, pretējā gadījumā Lietotājs uzņemas atbildību par citas personas datu izmantošanu, un tā var tik saukta pie atbildības likumos noteiktajā kārtībā, kā arī pret to var tikt vērstas prasības par šādu darbību rezultātā nodarītiem zaudējumiem.

 

III.III. Lietotājs, nododot  SIA “Dobeles Enerģija” fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanu iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem, ja tie nav Lietotāja personas dati.

 

III.IV. SIA “Dobeles Enerģija”, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, apstrādā no Lietotāja iegūtos fizisko personu datus ar mērķi nodrošināt savstarpējo saistību izpildi.

 

III.V. SIA “Dobeles Enerģija” ir tiesīgi nekavējoties pārtraukt lietotajam piekļuvi Portālā, ja konstatē šo lietošanas noteikumu un normatīvo aktu normu pārkāpumus.

 

III.VI. SIA “Dobeles Enerģija” apņemas pēc Lietotāja pieprasījuma dzēst no Lietotāja iegūtos fizisko personu datus, ja  izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt.

 

III.VII.  SIA “Dobeles Enerģija” nodrošina personu datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu. Personu dati bez tā piekrišanas netiks nodoti trešajām personām.

 

IV. Lietotājvārda un Paroles veidošana

 

IV.I. Klienta reģistrācijas anketā ievadītā gan e-pasta adrese, gan lietotājvārds tiks uzskatīts kā autorizācijas lietotājvārds. Katru reizi, kad klients vēlēsies autorizēties Portālā, laukā Lietotājvārds būs jāievada lietotājvārds vai e-pasta adrese.

 

IV.II. Paroles minimālais zīmju skaits – astoņas zīmes. To ieteicams veidot, izmantojot lielos un mazos burtus, ciparus un simbolus. Paroles veidošanā nav ieteicams izmantot klienta personas datus, vārdnīcās pieejamus vārdus u.tml.

 

V. Aizmirstas paroles atgūšana

 

V.I. Ja ir aizmirsta parole, tad klients var nosūtīt pieprasījumu, lai to atgūtu. Tīmekļa vietnē nospiežot saiti Paroles atgūšana, atvērsies logs, kurā jāievada attiecīgie lietotāja dati, kas atbilst esoša klienta autorizācijai. Nosūtot pieprasījumu, lietotāja parole tiks nosūtīta uz klienta e-pasta adresi.

 

VI. Lietotāja dzēšana

 

VI.I. Lietotāja kontu var dzēst SIA “Dobeles Enerģija” klientu apkalpošanas administrators pēc klienta pieprasījuma, zvanot uz klientu apkalpošanas operatora tālruni vai ierodoties SIA “Dobeles Enerģija” ofisā.

 

VII. Autortiesības

 

VII.I. Portāls http://dobelesenergija.lv ir SIA “Dobeles Enerģija” īpašums. Visi Portālā atrodamie digitālie elementi/materiāli un rakstiska informācija ir SIA “Dobeles Enerģija” īpašums, kas tiek aizsargāts Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.

 

VII.II. Lietotājs Portāla autortiesību pārkāpšanas gadījumā var tikt saukts pie atbildības Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.

 

VII.III. http://dobelesenergija.lv/ publicēto materiālu, attēlu un rakstisku informācijas pārpublicēšana vai izmantošana komerciālos nolūkos ir aizliegta.