Portālā tiek izmantotas sīkdatnes. Lietojot portālu, jūs apliecināt, ka piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk!

Datu aizsardzība

Godātais klient,

SIA “Dobeles enerģija” vēlas Jūs informēt, ka no 2018. gada 25.maija stājās spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), turpmāk tekstā saukta par Regulu, kura attiecās uz visiem pakalpojuma sniedzējiem un paredz personas datu apstrādi un uzglabāšanu noteiktajam mērķim.

Jūsu personas datu apstrādes un uzglabāšanas mērķis ir līguma izpildes pakalpojuma sniegšanas nodrošināšanai. Lūdzam aktualizēt datus, ja līguma darbības laikā Jūsu personas dati un/vai kontaktinformācija ir mainījusies. Līgumā norādītā kontaktinformācija tiek izmantota saziņai ar Jums, lai informētu par pakalpojuma sniegšanu un izmaiņām, savstarpējai komunikācijai saistībā ar sniegtajiem pakalpojumiem, rēķinu sagatavošanai un nosūtīšanai, parādu piedziņai u.c.

SIA “Dobeles enerģija” informē un apliecina, ka dati var tikt nodoti trešajām personām, piemēram, parādu piedziņas u.c. instancēm, bet tikai tam paredzētajam mērķim un nepieciešamā apjomā. Parādu summas apmērs var tikt atklāts trešajām personām uzrādot personas apliecinošu dokumentu un pilnvarojumu.

Jums ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju par Jūsu personas datu apstrādi, labot tos un pieprasīt datu dzēšanu, ja līguma saistības ir izpildītas. Dati tiks pilnībā izdzēsti, iestājoties normatīvajos aktos noteiktajam glabāšanas termiņam.

Lai personas varētu izmantot mājas lapas sniegtās iespējas – saziņa ar mums, skaitītāju nodošana elektroniski, aplūkot siltumpatēriņa grafikus pa noteiktu periodu u.c. pakalpojumus, ir nepieciešams ievadīt šādu informāciju: vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, līguma/klienta numuru. Personu dati nepieciešami identificēšanai un tālākai lietotāju portāla izmantošanai.

Personas identifikācijai pa tālruni/e-pastu izmantojam šādus datus: klienta/līguma numuru, vārdu, uzvārdu, personas kodu, pakalpojuma sniegšanas adresi, tālruņa numuru/e-pasta adresi.

Ja ir kādi jautājumi, aicinām sazināties ar SIA “Dobeles enerģija”

datu aizsardzības speciālistu