Portālā tiek izmantotas sīkdatnes. Lietojot portālu, jūs apliecināt, ka piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk!

Siltumenerģijas tarifa aprēķins iedzīvotājiem ar valsts kompensācijas atbalstu

SIA “Dobeles enerģija”

siltumenerģijas tarifa aprēķins iedzīvotājiem (ar valsts kompensācijas atbalstu)

No 1.oktobra līdz 9.oktobrim

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs – 96.56 EUR/MWh

Starpība starp apstiprināto tarifu un siltumenerģijas tarifa mediānu (68 EUR/MWh) 28.56 EUR/MWh

95.56 – 68.00 = 28.56

Valsts kompensācijas atbalsta apmērs (50%) 14.28 EUR/MWh

28.56 x 50% = 14.28

Tarifs ar valsts kompensācijas atbalstu (bez PVN) 82.28 EUR/MWh

96.56 – 14.28 = 82.28

Tarifs ar valsts kompensācijas atbalstu (ar PVN 12%) 92.15 EUR/MWh

82.28 x 1.12 = 92.15

No 10.oktobra

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs – 170.17 EUR/MWh

Starpība starp 150 EUR/MWh un siltumenerģijas tarifa mediānu (68 EUR/MWh) 82.00 EUR/MWh

150.00 – 68.00 = 82.00

Valsts kompensācijas atbalsta apmērs (50%) 41.00 EUR/MWh

82.00 x 50% = 41.00

Starpība starp apstiprināto tarifu un 150.00 EUR/MWh 20.17 EUR/MWh

170.17 – 150.00 = 20.17

Valsts kompensācijas atbalsta apmērs (90%) 18.15 EUR/MWh

20.17 x 90% = 18.15

Valsts kompensācijas atbalsta apmērs kopā 59.15 EUR/MWh

41.00 + 18.15 = 59.15

Tarifs ar valsts kompensācijas atbalstu (bez PVN) 111.02 EUR/MWh

170.17 – 59.15 = 111.02

Tarifs ar valsts kompensācijas atbalstu (ar PVN 12%) 124.34 EUR/MWh

111.02 x 1.12 = 124.34


Aprēķins balstās uz Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likuma.

Pazioņojums par siltumapgādes tarifa maiņu ar 10.oktobri

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja

nosaukums – SIA “Dobeles enerģija”

Vienotais reģistrācijas numurs – 45103002039

Juridiskā adrese – Spodrības iela 4a, Dobele,

Dobeles novads, LV 3701

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz sabiedrisko pakalpojuma sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 14.aprīļa lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” un pamatojumu jaunajam tarifam.

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs (bez PVN)

Piedāvātais tarifs (bez PVN)

Tarifa palielinājums/ samazinājums (%).

Siltumenerģijas ražošanas tarifs

76.28

EUR/MWh

143.69 EUR/MWh

+88.4 %

Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs

17.28

EUR/MWh

23.48

EUR/MWh

+35.9%

Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs

2.60

EUR/MWh

2.60

EUR/MWh

0

Akcīzes nodokļa komponente

0.40

EUR/MWh

0.40

EUR/MWh

0

Siltumenerģijas apgādes gala tarifs

96.56

EUR/MWh

170.17 EUR/MWh

+76.2 %

Piedāvātais tarifa spēkā stāšanās datums – 2022.gada 10.oktobris.

Spēkā esošā tarifa izmaiņu pamatojums- tarifā iekļauto kurināmā (dabasgāzes) izmaksu un iepirktās siltumenerģijas izmaksu pieaugums.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu un noteiktā (piedāvātā) tarifa pamatojumā projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedriskā pakalpojuma sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes tarifu lietotājs var SIA “Dobeles enerģija” birojā Kr.Valdemāra ielā 3a, Dobelē, Dobeles novadā darba dienās no plkst.8.oo – 12.oo un 13.oo – 17.oo. (iepriekš sazinoties).

Kontaktpersona – SIA “Dobeles enerģija” ekonomiste Baiba Čīka,

tālr. 63707214, e-pasts: baiba.cika@dobelesenergija.lv

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “Dobeles enerģija” Kr.Valdemāra ielā 3a, Dobelē, Dobeles novadā, LV 3701 vai elektroniski: baiba.cika@dobelesenergija.lv

 kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv septiņu dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Paziņojums par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem

Paziņojums

par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs – SIA “Dobeles enerģija”

Vienotais reģistrācijas numurs – 45103002039

Juridiskā adrese – Edgara Francmaņa iela 6, Dobele, Dobeles novads, LV 3701

Pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 21.04.2022. padomes lēmumu Nr.61, SIA “Dobeles enerģija” apstiprināti šādi siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi (bez pievienotās vērtības nodokļa):

  • siltumenerģijas ražošanas tarifs 36,73 EUR/MWh;

  • siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 13,64. EUR/MWh;

  • siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 2,60 EUR/MWh;

  • siltumenerģijas gala tarifs 53,37 EUR/MWh (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 0.40 EUR/MWh).

Tarifi stājas spēkā no 2022.gada 1. jūnija.

Atcelt no 01.06.2022. Jelgavas reģionālā sabiedrisko pakalpojumu regulatora 26.09.2008. lēmumu Nr. 24 “Par SIA “Dobeles enerģija ”siltumenerģijas diferencēto tarifu apstiprināšanu”.

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOMAS TIESĪBU IZSOLE

SIA “Dobeles enerģija” rīko mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma nomas tiesībām objektam – Zaļā iela 8A, Dobele, Dobeles novads. 

Mēneša maksas sākumcena 143.00 EUR (bez PVN) ar augšupejošo soli – 5 EUR.
Interesantus aicinām pieteikties līdz 14. decembrim plkst. 9.30

Izsoles sākšanās – 14. decembrī plkst. 10.00.

Pielikumā  Izsole_nomas_tiesībām ir pieejama plašāka informācija par reģistrēšanos un izsoles norisi.