Portālā tiek izmantotas sīkdatnes. Lietojot portālu, jūs apliecināt, ka piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk!

TRĪS LABAS LIETAS – PADARĪTAS UN DARĀMĀS

Atskatoties uz SIA “Dobeles enerģija” pagājušā gada veikumu un ieskicējot jaunā 2020.gada plānus, gribu piedāvāt koncentrētus trīs svarīgāko notikumu pārskatus par pagājušo un jauno gadu.

Būtiskākais veikums 2019. gadā:

Siltumtrašu nomaiņa apbūvei starp Brīvības, Viestura un Uzvaras ielu Dobelē. Līdz šim gadam ekspluatētās siltumtrases tika būvētas reizē ar bijušo Skaitļošanas centru ēku, un to ievērojamais ekspluatācijas laiks neviesa optimismu par iesēju tās ilgstoši ekspluatēt arī nākotnē. Paldies visiem zemes īpašniekiem par izpratni un atbalstu darbu saskaņošanai un norises gaitā.

Ir uzsākta siltumtrases rekonstrukcija posmā Katoļu baznīca – stāvlaukums pie Tērvetes kulinārijas. Sakarā ar siltumtrases avāriju 2019. gada janvārī, vasarā tika uzsākts darbu pirmais posms, nomainot teknēs montēto cauruli gar ēku Uzvaras iela 5 līdz ielas malai. Paralēli tika izstrādāts un saskaņots visa rekonstrukcijas apjoma tehniskais projekts.

No jauna izbūvēta konteinera tipa katlu māja pie Penkules kultūras nama. Automātiskas darbības granulu katlu māja atrodas līdzās nesen uzbūvētajai āra skatuvei, tāpēc uzmanība īpaši tika pievērsta katlu mājas konteinera ārējam noformējumam. Ar gandarījumu var atzīt, ka konteiners ļoti labi iekļaujas kopējā apbūvē.

Spodrības ielas katlu mājai pieslēgtā Ausmas ielas katlu māja tika pārbaudīta dažādos iespējamos režīmos. Piemēram, vasarā no tās visai pilsētai tika nodrošināts karstā ūdens apgāde. Daudziem Ausmas dzīvojamā rajona iedzīvotājiem radās jautājums par katlu mājas darbību rudenī. Varu paskaidrot, ka visi dabas gāzes patērētāji, atkarībā no patēriņa, ir iedalīti grupās, pēc kurām tiek noteikts sadales pakalpojuma izmaksas. SIA “Dobeles enerģija” uzskata, ka ir lietderīgāk saglabāt esošo tarifa grupu, tāpēc tika nolemts divus mēnešus darbināt Ausmas ielas katlu māju.

 

Plānotie darbi 2020.gadā:

Tiks turpināta siltumapgādes rekonstrukcija posmā Katoļu baznīca – viesnīca “Dobele”. Plānots demontēt caur ēku Uzvaras iela 2 izbūvēto siltumtrases posmu un no jauna izbūvēt ēkas ievadus, kas atbilst mūsdienu tehniskajam un energoefektivitātes prasībām. Teritorijas ziņā darbu apjoms nav liels, bet grūtības radīs blīvais esošo inženiertehnisko komunikāciju izvietojums un objektu novietojums.

Plānots pieslēgt centralizētai siltumapgādei vismaz trīs ēkas. Projektēšanas darbi ir jau uzsākti.

Plānots nodot ekspluatācijā 30 kW saules elektrostaciju Spodrības ielas katlu mājā. Darbinot tos paralēli esošajai elektroapgādei, ceram samazināt iepirktās elektrības apjomu un izmaksas. Ja šis projekts dos labus tehniski-ekonomiskus rādītājus, nākotnē būs iespējams izbūvēt saules mikro elektrostacijas arī citos SIA “Dobeles enerģija” ražošanas objektos.

Nobeiguma vēlos informēt, ka SIA “Dobeles enerģija” siltumapgādes tarifu izmaiņas 2020. gadā nav plānotas.

Vēlot veiksmīgu un panākumiem bagātu 2020. gadu!

Ģirts Ozoliņš,

SIA “Dobeles enerģija” valdes priekšsēdētājs

ZAĻĀS IZCILĪBAS BALVAS LAUREĀTI 2019!

Ar 2015. gadu Valsts vides dienests (VVD) ieviesis apbalvojumu “Zaļās izcilības balva” uzņēmumiem, kuri visaugstākajā līmenī ievēro vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, kā arī pēc savas iniciatīvas veic pasākumu kopumu ietekmes uz vidi samazināšanai.  

Latvijas vides kvalitāte un ilgtspēja ir tieši atkarīga no atbildīgas vides politikas īstenošanas uzņēmumos. Lai novērtētu uzņēmumu darbu vides jomā, “Zaļās izcilības balvas” ieguvēju noteikšanai VVD izstrādājis vērtēšanas kritērijus un novērtējis piesārņojošo darbību veicējus valstī. VVD pateicību vides aizsardzības jomā saņem uzņēmumi, kas izpildījuši šos kritērijus vismaz 80% apmērā. 

VVD apbalvojums ieviests par ikgadēju tradīciju, godinot labākos uzņēmumus visā valstī. Apbalvojumu saņēma trīs uzņēmumi no Dobeles – SIA “Dobeles enerģija”, AS “Dobeles dzirnavnieks” un SIA “East Metal” (Dobeles nodaļa).  

Esam patiesi lepni un gandarīti par sasniegtajiem rezultātiem!

     

Kravas auto izsole

SIA “Dobeles enerģija” rīko mutisko izsoli ar augšupejošu soli kustamās mantas pārdošanai – kravas furgons PEUGEOUT BOXER, 2.2 dīzelis, 2006. gada, skate līdz 2020 gada 15. septembrim. Auto tehniskā kārtībā. Sākumcena 2420 EUR (t.sk. PVN) ar augšupejošo soli – 50 EUR. Interesantus aicinām ierasties un izsoles reģistrēšanos 24. septembrī plkst. 10.00 SIA “Dobeles enerģija” birojā Edgara Francmaņa iela 6, Dobele, Dobeles novads. Izsoles sākšanās – 24. septembrī plkst. 10.30.

Pielikumā  noteikumi ir pieejama plašāka informācija par reģistrēšanos, izsoles norisi un izsolāmās mantas īpašumtiesību maiņu.

Strādājam šodien, bet domājam par nākotni

Man ir liels prieks sveikt visus Dobeles iedzīvotājus, SIA “Dobeles enerģija” klientus jaunajā 2019.gadā! Novēlu visiem veselību, saticību un prieku darboties visa gada garumā! Lai Jūsu mājas ir vieta, kur satikties visai dzimtai, plānot un kopīgi realizēt darbus visa gada garumā.

Lai domātu par nākotnes darbiem un nākotnes vīziju izpildi ir jāizanalizē iepriekšējā laika posmā veikto darbu izpildes rezultāti vai uzstādītie mērķi ir sasniegti. Kopumā 2018.gadā patērētājiem ir realizētas vairāk kā 42 tūkstoši MWh siltumenerģijas, kas ir nedaudz vairāk kā iepriekšējā gadā.

Aizgājušajā gadā, atbilstoši SIA “Dobeles enerģija” attīstības koncepcijai laika posmam 2014.-2020.gadam, tika izbūvēts savienojošs posms starp Spodrības ielas un Ausmas ielas katlu mājām. Kopējais posma garums 970m, darbus veica mūsu uzņēmums par saimnieciskās darbības rezultātā gūtajiem līdzekļiem. Projekta realizācijai ir ne tikai ar ekonomisks, bet arī siltumapgādes drošības un stratēģiskas attīstības mērķis. Šobrīd savienojot abus siltumapgādes rajonus vienotā tīklā, ir saglabāta iespēja darbināt arī Ausmas ielas katlu māju atsevišķi vai vienotā tīklā. Jaunā trase paver iespēju nākotnē attīstīt centrālo siltumapgādi starp abiem rajoniem. Kā līdzīgu piemēru varu minēt siltumtrases posmu no J.Čakstes ielas līdz Brīvības ielai. Pirms pieciem gadiem šajā posmā bija tikai viens atzars uz Amatu skolu. Šobrīd šajā posmā ir pieslēgtas vēl četras jaunas, lielas ēkas un domājams šīs teritorijas apbūve nākotnē vēl tiks turpināta. Lai sagatavotu Bīlenšteina – Katoļu ielu izbūvi, SIA “Dobeles enerģija” veica siltumtrases posma rekonstrukciju 160m garumā. Tāpat mūsu uzņēmums, kā apakšuzņēmējs ir piedalījies Dobeles kultūras nama rekonstrukcijā, Zaļās ielas “Maxima’ veikala, Dobeles ģimnāzijas jaunā korpusa būvniecībā un veicis virkni mazākus ar siltumapgādes montāžu un remontu saistītos pasūtījumus.

2018.gads izvērtās negaidīti saspringts ar kurināmā piegādēm un ļoti dinamiskām cenu izmaiņām. Gada sākumā faktiski radās krīzes situācija ar vietējā kurināmā – koksnes piegādēm. Koksnes cenas pieaugumu un pat deficītu izjuta visi novada iedzīvotāji kuri apkurē izmanto malku. Galvenais iemesls koksnes cenas pieaugums pasaules tirgos, minimālās algas un akcīzes nodokļa likmes palielinājums ar 2018.gada 1.janvāri. Rezultātā, daudzi valsts siltumapgādes uzņēmi bija spiesti pārtraukt izmantot koksnes šķeldu un atjaunot dabas gāzes ekspluatāciju. Mūsu uzņēmums rudenī bija sagatavojis maksimāli iespējamās koksnes granulu rezerves, bet tāpat nācās meklēt jaunus koksnes granulu ražotājus, nervozēt par piegādes termiņiem un apjomiem. Nākotnes vīzijas ir pilnīgi neprognozējamas. Tirdzniecības karu un sankciju ēnā, pasaules ekonomika ir uz recesijas sliekšņa. Naftas un dabas gāzes cenas pasaules biržās ļoti strauji un bieži svārstās ar ļoti lielu amplitūdu. Ja pasaules ekonomika turpinās bremzēties, iespējams energoresursu cenu samazinājums, kas var labvēlīgi atsaukties uz enerģijas cenām.

Stratēģisks attīstības jautājums ne tikai Dobeles pilsētā, Latvijā, bet arī Eiropā ir pakāpeniska pāreja uz zemākām siltumnesēja temperatūrām ārējos tīklos. Tas būtiski samazina siltumenerģijas zudumus trasēs un paver iespējas ražošanas procesā izmantot alternatīvus enerģijas avotus. Tālās nākotnes vīzijās centrālās siltumapgādes sistēma ir vienojošs siltumenerģijas tīkls, kur patērētājs ne tikai saņem, bet arī nodod paša saražoto, lieko siltumenerģiju. Šobrīd ir grūti saprast, bet kopējā tīklā iespējams lieko siltumenerģiju no saules kolektoriem, ēku kondensēšanas sistēmām, kompresoru stacijām, serveru telpām un līdzīgiem objektiem kuros siltumenerģija rodas kā utilizējams blakus produkts.

Atbilstoši Eiropas tendencēm, vēlamies veikt izpēti un ekonomiskos aprēķinus saules kolektoru montāžai Spodrības ielas katlu mājā pašpatēriņa elektroenerģijas ražošanai. Līdzīgi projekti jau ir veikti vairākās Latvijas pilsētās, bet mūsuprāt ekonomiskos rādītājus vēl var uzlabot, izmantojot elektroenerģijas biržas cenas starpību starp dienas un nakts tarifiem.

Tuvākās nākotnes darbu sarakstā ir principiāli mainīt ārējo siltumapgādi ēku grupai starp Viestura un Brīvības ielām. Esošā siltumtrase nav vēl mainīta un izvietota privātos zemes gabalos, kas apgrūtina siltumapgādes rekonstrukcijas darbus.

Saistībā ar Dobeles stadiona rekonstrukcijas darbu plānošanu, SIA “Dobeles enerģija” saskata būtiskus ieguvumus perspektīvai siltumapgādes optimizācijai Bērzes upes labajā krastā.

Ļoti ceru, ka visi plāni izdosies un 2019.gada beigās ar prieku varēsim izklāstīt par veiktajiem darbiem un inovatīviem risinājumiem novada siltumapgādē.


Ar cieņu Ģirts Ozoliņš, 

SIA “Dobeles enerģija” valdes priekšsēdētājs