Portālā tiek izmantotas sīkdatnes. Lietojot portālu, jūs apliecināt, ka piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk!

Pazioņojums par siltumapgādes tarifa maiņu ar 10.oktobri

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja

nosaukums – SIA “Dobeles enerģija”

Vienotais reģistrācijas numurs – 45103002039

Juridiskā adrese – Spodrības iela 4a, Dobele,

Dobeles novads, LV 3701

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz sabiedrisko pakalpojuma sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 14.aprīļa lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” un pamatojumu jaunajam tarifam.

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs (bez PVN)

Piedāvātais tarifs (bez PVN)

Tarifa palielinājums/ samazinājums (%).

Siltumenerģijas ražošanas tarifs

76.28

EUR/MWh

143.69 EUR/MWh

+88.4 %

Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs

17.28

EUR/MWh

23.48

EUR/MWh

+35.9%

Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs

2.60

EUR/MWh

2.60

EUR/MWh

0

Akcīzes nodokļa komponente

0.40

EUR/MWh

0.40

EUR/MWh

0

Siltumenerģijas apgādes gala tarifs

96.56

EUR/MWh

170.17 EUR/MWh

+76.2 %

Piedāvātais tarifa spēkā stāšanās datums – 2022.gada 10.oktobris.

Spēkā esošā tarifa izmaiņu pamatojums- tarifā iekļauto kurināmā (dabasgāzes) izmaksu un iepirktās siltumenerģijas izmaksu pieaugums.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu un noteiktā (piedāvātā) tarifa pamatojumā projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedriskā pakalpojuma sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes tarifu lietotājs var SIA “Dobeles enerģija” birojā Kr.Valdemāra ielā 3a, Dobelē, Dobeles novadā darba dienās no plkst.8.oo – 12.oo un 13.oo – 17.oo. (iepriekš sazinoties).

Kontaktpersona – SIA “Dobeles enerģija” ekonomiste Baiba Čīka,

tālr. 63707214, e-pasts: baiba.cika@dobelesenergija.lv

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “Dobeles enerģija” Kr.Valdemāra ielā 3a, Dobelē, Dobeles novadā, LV 3701 vai elektroniski: baiba.cika@dobelesenergija.lv

 kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv septiņu dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.