Portālā tiek izmantotas sīkdatnes. Lietojot portālu, jūs apliecināt, ka piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk!

ATKĀRTOTĀ Opel Astra izsole

SIA “Dobeles enerģija” 2024.gada 19.aprīlī rīko ATKĀRTOTO kustamās mantas OPEL ASTRA izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles sākumcena – 2800,00 EUR, solis – 100,00 EUR.

  1. Izsoles dalībnieku reģistrē SIA “Dobeles enerģija” telpās Kr.Valdemāra ielā 3a, Dobelē, Dobeles novadā 2024. gada 19. aprīlī sākot no plkst 10.00 līdz izsoles sākšanās laikam.

  2. Dalībniekam, lai reģistrētos Izsolē ir nepieciešams iesniegt:

    1. Fiziskām personām – pieteikumu izsolei, kā arī uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.

    2. Juridiskām personām – pieteikums izsolei, LR Uzņēmuma Reģistra izsniegts Komersanta reģistrācijas apliecība, pilnvara piedalīties un pārstāvēt juridisko personu izsolē (derīga uzrādot pasi vai ID karti).

  3. Līdz 2024.gada 18.aprīlim plkst. 12:00 izsoles dalībniekam jāpārskaita Uzņēmuma kontā LV13UNLA0006000206201, AS SEB banka, Kods UNLALV2X, nodrošinājumu 10% apmērā no izsolāmās mantas nosacītās summas – 280,00 EUR (divi simti astoņdesmit eiro 00 centi)

  4. Par nodrošinājuma samaksas dienu un laiku tiek uzskatīts brīdis, kad SIA “Dobeles enerģija” saņēmusi maksājumu norādītajā norēķinu kontā.

  5. Izsoles dalībnieki var piedalīties izsolē, ja ir iemaksāta nodrošinājuma nauda līdz 2024.gada 18.aprīlim plkst. 12:00 un iesniegts pieteikums un veikta reģistrācija 2024.gada 19.aprīlī laika periodā no plkst 10:00 līdz 10:15.

 

Vairāk informācijas:

Nolikums

4_Pielikums_defektācijas akts