Portālā tiek izmantotas sīkdatnes. Lietojot portālu, jūs apliecināt, ka piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk!

Paziņojums par noteikto tarifu

SIA “Dobeles enerģija”, vienotais reģistrācijas Nr. 45103002039, Spodrības iela 4a, Dobele, Dobeles novads, LV 3701, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz siltumenerģijas apgādes pakalpojumu  sabiedrisko pakalpojumu sniedzējanoteikto tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, un pamatojumu noteiktajam  tarifam

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs (bez PVN)

Piedāvātais tarifs (bez PVN)

Tarifa palielinājums/

samazinājums (%).

Siltumenerģijas ražošanas tarifs

143.69 EUR/MWh

64.42

EUR/MWh

-55.2 %

Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs

23.48 EUR/MWh

16.19

EUR/MWh

-31.0

Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs

2.60 EUR/MWh

2.60

EUR/MWh

0

Akcīzes nodokļa komponente

0.40 EUR/MWh

0.40 EUR/MWh

0

Siltumenerģijas apgādes gala tarifs

170.17 EUR/MWh

83.61

EUR/MWh

-50.9 %

Noteiktais tarifs stāsies spēkā 2023.gada 15.aprīlī (ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, neieskaitot publicēšanas dienu). 

Noteiktais tarifs stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija  nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” lēmumu par noteiktā tarifa spēkā stāšanās atsaukšanu.

 No noteiktā tarifa spēkā stāšanās datuma nepiemēro ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2022.gada 21.aprīļa lēmumu Nr.61 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Dobeles enerģija” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem” (Latvijas Vēstnesis, 2022, Nr. 80) apstiprinātos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus, un ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2022.gada 21.septembra lēmumu Nr. 166 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Dobeles enerģija” noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem” SIA “Dobeles enerģija” noteikto tarifu, kas 2022.gada 8.septembrī publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” 2022.Nr.174.

Noteiktā tarifa izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas artarifā iekļauto kurināmā (dabas gāzes) izmaksu un iepirktās siltumenerģijas izmaksu samazinājumu

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu un noteiktā tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām tarifa izmaiņām parsabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu  tarifu lietotājs var SIA “Dobeles enerģija” birojā Kr.Valdemāra ielā 3a, Dobelē, kurā lietotājs var iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu un noteiktā tarifa pamatojumā ietvertovispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu,iepriekš sazinotiesar SIA “Dobeles enerģija” ekonomisti Baibu Čīku, tālrunis 63707214, e-pasts: baiba.cika@dobelesenergija.lv 

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “Dobeles enerģija” birojā Kr.Valdemāra ielā 3a, Dobelē, Dobeles novadā LV 3701, vai elektroniski: baiba.cika@dobelesenergija.lv , kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv septiņu dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. 

 

SIA “Dobeles enerģija”

siltumenerģijas tarifa aprēķins iedzīvotājiem (ar valsts kompensācijas atbalstu)

No 2023.gada 15. – 30. aprīlim

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs – 83.61 EUR/MWh

Starpība starp apstiprināto tarifu un siltumenerģijas tarifa mediānu (68 EUR/MWh) 15.61 EUR/MWh

83.61 – 68.00 = 15.61

Valsts kompensācijas atbalsta apmērs (50%) 7.81 EUR/MWh

15.61 x 50% = 7.81

Tarifs ar valsts kompensācijas atbalstu (bez PVN) 75.80 EUR/MWh

83.61 – 7.81 = 75.80

Tarifs ar valsts kompensācijas atbalstu (ar PVN 12%) 84.90 EUR/MWh

75.80 x 1.12 = 84.90