Portālā tiek izmantotas sīkdatnes. Lietojot portālu, jūs apliecināt, ka piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk!

Opel Astra Izsole ar augšupejošu soli

SIA “Dobeles enerģija” 2024.gada 27.martā rīko kustamās mantas OPEL ASTRA izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles sākumcena – 3500,00 EUR, solis – 100,00 EUR.

  1. Izsoles dalībnieku reģistrē SIA “Dobeles enerģija” telpās Kr.Valdemāra ielā 3a, Dobelē, Dobeles novadā 2024. gada 27. martā sākot no plkst 10.00 līdz izsoles sākšanās laikam.

  2. Dalībniekam, lai reģistrētos Izsolē ir nepieciešams iesniegt:

    1. Fiziskām personām – pieteikumu izsolei, kā arī uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.

    2. Juridiskām personām – pieteikums izsolei, LR Uzņēmuma Reģistra izsniegts Komersanta reģistrācijas apliecība, pilnvara piedalīties un pārstāvēt juridisko personu izsolē (derīga uzrādot pasi vai ID karti).

  3. Līdz 2024.gada 26.janvārim plkst. 12:00 izsoles dalībniekam jāpārskaita Uzņēmuma kontā LV13UNLA0006000206201, AS SEB banka, Kods UNLALV2X, nodrošinājumu 10% apmērā no izsolāmās mantas nosacītās summas – 350,00 EUR (trīs simti piecdesmit eiro 00 centi)

  4. Par nodrošinājuma samaksas dienu un laiku tiek uzskatīts brīdis, kad SIA “Dobeles enerģija” saņēmusi maksājumu norādītajā norēķinu kontā.

  5. Izsoles dalībnieki var piedalīties izsolē, ja ir iemaksāta nodrošinājuma nauda līdz 2024.gada 26.janvārim plkst. 12:00 un iesniegts pieteikums un veikta registrācija 2024.gada 27.martā laika periodā no plkst 10:00 līdz 10:15.

 

Vairāk informācijas:

Izsoles_Nolikums

4_Pielikums_defektācijas akts