Portālā tiek izmantotas sīkdatnes. Lietojot portālu, jūs apliecināt, ka piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk!

Paziņojums par siltumenerģijas tarifa izmaiņām

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 14.aprīļa lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” 


Sabiedrisko pakalpojumu veids
Spēkā esošais tarifs (bez PVN)
Piedāvātais tarifs (bez PVN)
Tarifa palielinājums/ samazinājums (%).
Siltumenerģijas ražošanas tarifs
29.49 EUR/MWh
25.81 EUR/MWh
-12.48 %
Siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs
12.64 EUR/MWh
9.82 EUR/MWh
-22.31 %
Siltumenerģijas tirdzniecības tarifs
2.87 EUR/MWh
3.11 EUR/MWh
+ 8.36 %
Akcīzes nodokļa komponente
0.46 EUR/MWh
Siltumenerģijas apgādes gala tarifs
45.00 EUR/MWh
39.20 EUR/MWh
-12.89 %


Piedāvātais tarifa spēkā stāšanās datums varētu būt 2021.gada 1.maijs.

Spēkā esošā tarifa izmaiņu pamatojums:
1) Siltumenerģijas bilances izmaiņas (saražotās siltumenerģijas apjoma samazināšanās, iepirktās siltumenerģijas apjoma pieaugums).
2) Tarifā iekļauto izmaksu (galvenokārt kurināmā izmaksu) izmaiņas.


Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par siltumenerģijas apgādes tarifa projektu lietotājs var SIA “Dobeles enerģija” birojā E.Francmaņa ielā 6, Dobelē, Dobeles novadā darba dienās no plkst.8.oo – 12.oo un 13.oo – 17.oo. (iepriekš sazinoties).

Kontaktpersona – SIA “Dobeles enerģija” ekonomiste Baiba Čīka, tālr. 63707214, e-pasts: baiba.cika@dobelesenergija.lv

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “Dobeles enerģija” E.Francmaņa ielā 6, Dobelē, Dobeles novadā, LV 3701 vai elektroniski: baiba.cika@dobelesenergija.lv 
kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.