Portālā tiek izmantotas sīkdatnes. Lietojot portālu, jūs apliecināt, ka piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk!

Attīstās, kas gatavi pārmaiņām.

      Aizejošais gads bija ļoti bagāts pārmaiņām enerģētikas nozarē. Lielākais notikums bija dabas gāzes tirgus atvēršana. Gada otrajā pusē pavērās iespēja rūpnieciskajiem patērētājiem izvēlēties sev izdevīgāko kurināmā piegādātāju no gandrīz divdesmit firmām, kuras bija izteikušas vēlmi uzsākt darbību šajā nozarē. Šis notikums īstermiņā noteikti ir pieminams kā pozitīvs, jo kopīgais maksājums par dabas gāzi nepieauga. Ilgtermiņā pastāv riski, ka sadalītie dabas gāzes piegādes posmi – uzglabāšana, pārvade, sadale nespēs uzturēt uzticēto infrastruktūru un piegādes tarifi pakāpeniski augs. Otrs svarīgākais notikums, kurš arī tiešā veidā ietekmēja SIA “Dobeles enerģiju”, ir koģenerācijas staciju apturēšana šā gada 1.jūlijā. Protams, valdības mēģinājumi samazināt elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponenti (OIK) kopējā elektroenerģijas tarifā ir apsveicami, bet dabas gāzes staciju darbība, kur siltumenerģiju pilnā apmērā izmantoja centralizētajā siltumapgādē, bija pietiekami efektīgas, lai turpinātu strādāt. Slēdzot Latvijā dabas gāzes koģenerācijas stacijas, dabas gāze ir kļuvusi tikai par kurināmā veidu, nevis izejvielu elektroenerģijas ražošanai, kur kā blakus produkts rodas siltums. Apkopojot 2017.gada ieguvumus un zaudējumus SIA “Dobeles enerģija” var apgalvot, ka siltumenerģijas tarifs ir nostabilizējies un tā izmaiņas 2018.gadā nav paredzētas.

       Šajā gadā uzņēmums ir turpinājis paplašināt novada katlu māju skaitu. Esošajām piecām ir pievienotas vēl divas – Penkules skola ar līdzās esošajām ēkām un Aizstrautnieku administratīvā ēka. Lielākais darbs tika veikts Penkulē, kur apvienoti vienā sistēmā un turpmāk netiks darbināti trīs ar rokām kurināmi malkas – ogļu katli. To vietā ir uzstādīts jauns, automātiskā režīmā ar koksnes granulām darbināms katls. Sociālā dienesta un bibliotēkas ēkā turpmāk neizmantos krāsnis un elektriskos boilerus, jo ir instalēta jauna apkures un karstā ūdens apgādes sistēma. Penkules skola ir ieguvusi ne tika pastāvīgu, pēc skolas noslodzes regulējamu siltumapgādi, bet arī esošie astoņi boileri aizstāti ar centralizēti sagatavotu karsto ūdeni. Aizstrautnieku administratīvajā ēkā fiziski nolietotais, manuāli kurināmais katls arī aizstāts ar automātiskā režīmā strādājošu koka granulu katlu. Ēkai tagad ir iespējams uzstādīt nepieciešamo apkures režīmu, to naktīs un brīvdienās samazinot. Ir strādāts arī citur novadā. Piemēram, Krimūnu skolā un Tautas namā uzstādīti individuālie siltuma mezgli, kas nodrošina starp ēkām vienmērīgu siltumenerģijas sadalījumu un nepieciešamā režīma izvēli. Papildus Krimūnu skolas virtuvē karsto ūdeni sagatavo centralizēti. Šogad arī Gardenes skolā tika izbūvēta centralizēta karstā ūdens apgādes sistēma, aizstājot neskaitāmus elektriskos boilerus. Plānveidīgi strādājot tiek modernizēta novada skolu, bērnu dārzu un sabiedrisko ēku siltumapgādes sistēmas.

     Nākamajos gados turpināsies attīstīties centralizētās siltumapgādes sistēma Dobeles pilsētā, atbilstoši izstrādātajai un apstiprinātajai 2014.-2020.gadu koncepcijai. Ir nepieciešams centralizēt visu siltumapgādi vienā katlu mājā. Tas sniedz virkni priekšrocību. Viena grupa varētu būt ekonomiskie apsvērumi – efektīvas investīcijas vienā objektā, sazarots siltumapgādes tīkls, pieejams lētāks un efektīvāks siltumenerģijas avots. Piemēram, nākotnē iespējamas sašķidrinātas dabas gāzes piegādes. Tādējādi izslēdzot virkni izmaksu pozīciju – gāzes glabāšanu, pārvadi un sadali. Otrs bloks ir nesaistīts ar finansēm, bet pilsētvides sakārtošanu dzīvojamajos masīvos – mazāk trokšņa, kņadas un transporta kustības. Pirmais darbs ir jāveic 2018.gadā, kad tiks izbūvēts savienojošs siltumtrases posms – J.Čakstes un Atmodas ielas krustojums – Ausmas ielas katlu māja. Nākamajā gadā ir jāsavieno maģistrālie tīkli ar Bērzes ielas katlu māju. Paralēli stratēģiskajiem attīstības jautājumiem uzņēmums strādā pie siltumtrašu izbūves jauniem patērētājiem, piemēram, Kultūras nama un mūzikas skolas piebūve, dienesta viesnīca līdzās Amatniecības vidusskolai, jaunais Valsts Ģimnāzijas korpuss.

      Noslēgumā vēlos padalīties ar privātu pieredzi. Man istabā ir griestu apgaismojums, kurš jau no pirmās dienas īsti nepatika savas zemās energoefektivitātes dēļ. Sešas halogēnas lampas ar kopējo jaudu 300W. Tāpēc arī to dedzināju tikai galējās nepieciešamības gadījumā. Šogad viena lampiņa izdega un nācās iet uz veikalu pēc jaunas. Nopirku ne tikai vienu, bet visas sešas jaunas diožu lampas ar kopējo jaudu 18W, pie kam gaisma nekļuva tumšāka. Tuvojoties jaunajam gadam, visiem novēlu atrast kādu uzlabojamu lietiņu, kas sniegs naudas ekonomiju un priecēs visu nākamo gadu!

Novēlu visiem siltus un gaišus Ziemassvētkus un raženu jauno 2018.gadu!

Valdes priekšsēdētājs Ģirts Ozoliņš